Suositeltu

Yliopistolaisen riemun hetkiä

Tänään oli yksi niitä päiviä, joita ottaisin monia lisää. Oivalluksia, ymmärtämisiä, elämyksiä. Työelämässä parhaita välähdyksiä on se, että tietää olevansa juuri siellä missä pitääkin, kuuluvansa ja olevansa viimeiseen saakka sitoutunut. Sellainen välähdys minulla oli taas tänään. Hoitelin monenmoisia hallintotöitä, kirjoitin ensi viikoksi esitelmää Helsingissä pidettävään digitaalisten ihmistieteiden konferenssiin ja kirjoitinpa kirjaanikin aamutuimaan päiväannokseni ylitse, liki 2000 merkkiä. Kaiken kruunuksi puolestapäivästä alkoi koko loppupäivän kestänyt viisituntinen koulutus, joka oli lähestulkoon aivan täydellisen onnistunut setti. Oivaltavat kouluttajat, samassa tilanteessa olevat kollegat keskustelemassa ja jakamassa kokemuksia, Jukka Perko soittamassa välipaloja. Soita minulle saksofonia ja minähän uskon vaikka voikukan olevan sininen.

Samanlainen huikaiseva tunne minulla oli myös parisen viikoa takaperin, kun pääsin vierailulle yliopistomme fysiikan laitokselle. Kollega, sikäläisen laitoksen johtaja esitteli minulle heidän käsittämättömän tarkkoja laitteitaan – hurjaa, mielenkiintoista, fantastista tutkimusta tehdään heillä, aivan niin kuin meidänkin laitoksellamme. Opin siellä, miten ultratyhjiö saadaan molekyylittömäksi, esimerkiksi. Ja oivalsin, että tutkimus kuin tutkimus, minua vain kiehtoo. Ei ole asiaa, josta ei pikkuisen penkomalla löytäisi jotain kiinnostavaa, olivat ne sitten materiaalifysiikan tai kulttuurihistorian ihmeitä. Tai kielten salaisuuksia tai maaperän kerrostumia. Tietäminen ja uuden oppiminen taitaa olla minulle itseisarvo. Mikä etuoikeus saada olla työpaikassa, joka ei muuhun tähtääkään kuin uuden tiedon tuottamiseen ja sen tiedon välittämiseen. Ja perin suuri on etuoikeus saada tehdä työtä, jossa voi rajattomasti toteuttaa omaa loputonta kaipaustaan tietämiseen.

Suomen kaltainen pieni ja monesta suunnasta katsoen syrjäinen maa ei elä ilman meitä: fyysikoita, kielitieteilijöitä, sosiologeja, kulttuurin ja taiteen tutkijoita, historioitsijoita ja kaikkia muidenkin tieteenalojen tekijöitä. Vaikka me tekijät olemmekin sopimuksettomassa tilassa juuri nyt ja osa väestä oli lakossa eilen ja lisälakot uhkaavat, poden silti yliopistolaisuuden riemua.

Me_olemme_yliopisto_Face_1200x630px

 

Mainokset
Suositeltu

Outojen ilmiöiden tutkijana

Olen lukenut edelleen Terhi Utriaisen teosta Enkeleitä työpöydällä (2017), josta olen kirjoittanut aiemmassakin kirjoituksessani. Koska parhaillaan iso osa vapaa-ajastani vyöryy läppärin näppäimistölle naputellen kirjaa spiritualismiin – ja antispiritismiin – liittyen, enkeliuskoa tutkivan uskontotieteilijän etnografia tulee luonnostaan lähelle.

Utriainen kirjoittaa: ”… joidenkin tutkijoiden eettinen ja ammatillinen tehtävä on etsiä, nostaa esiin ja analysoida ’irrationaalisen’ kieltä ja osoittaa sen mahdollinen tärkeys rationaalista painottavalle (tieteellisen maailmankuvan) maailmalle. Sitä ei saa unohtaa, sillä se on ’toisen tiedon’ mahdollisuuden ylläpitämistä. Kyse ei tarvitse olla siitä, että asettuu puolustamaan oman tapaustutkimuksensa näkökulmaa maailmaan, vaan että asettaa sen ansaitsemaansa kriittiseen suhteeseen hallitsevien kielien ja tarinoiden kanssa.” (s. 177)

Tämä on kerrassaan oivallisesti kiteytetty.

Teen omaa kirjaani ja muutamaa artikkelia liittyneenä dosentti Maarit Leskelä-Kärjen johtamaan tutkimushankkeeseen Uudet etsijät. Esoteerisuus ja uskonnollisuuden murros modernisoituvassa Suomessa 1880–1940. Hanke sai mittavan rahoituksen Koneen Säätiöltä. Sen puitteissa avataan hyvin laajasti suomalaisen sivistyneistön esoteerisiä intressejä, tarkastellaan niiden kansainvälisiä kytköksiä ja historiallisia juuria sekä pohditaan, miten laaja vaikutus esoteerisellä vaikuttuneisuudella on ollut historiassamme. Hanke haluaa tuoda näkyväksi sen, miten tärkeä rooli esoterialla on ollut myös suomalaisten maailmassa.

Intressimme nousee rationaalista painottavasta tutkijan maailmankuvasta, Utriaista lainatakseni. Toisin sanoen lähtökohtanamme ei ole liikkeiden sisäinen näkökulma vaan nimenomaan tieteellisten linssien läpi katsoa menneisyyden esoteerisuutta kulttuurisena ilmiönä. Edustamiamme tieteenaloja ovat muun muassa kulttuurihistoria ja historia, uskontotiede ja taidehistoria.

Tiede on suhtautunut esoteerisiin liikkeisiin vähintään hyvin nihkeästi jo monta vuosikymmentä, mutta on hyvin tärkeä muistaa, että vielä sata vuotta sitten yliluonnollista tutkittiin aivan legitiimisti sen ajan tieteellisin menetelmin. Oli niin paljon uutta aukeamassa! Hypnoosi on tästä hyvä esimerkki: pikkuhiljaa se hiipi hyvinkin kokeellisilta (esoteriankin) kentiltä yhä merkittävämmäksi lääketieteelliseksi menetelmäksi.

Samaan aikaan tutkittiin mahdollisuutta saada yhteys tuonpuoleiseen. Jos monella meillä on tänä päivänä ajatus, että ensinnä tuonpuoleista ei ole tai toiseksi ainakaan siihen ei ole meillä suoraa yhteyttä, 1800-luvun jälkipuoliskolla oltiin tilanteessa, jossa mahdollisuus koskettaa toista puolta oli hyvin selkeästi läsnä, käsinkosketeltava. Se oli myös olennainen tieteellisen tutkimisen kohde. Tiede ei toisin sanoen ollut vielä eriyttänyt itseään tuonpuoleisen mahdollisuudesta.

Itseäni menneisyyden tutkijana kiehtookin omassa tutkimushankkeessani se maailma, jossa yli sata vuotta sitten elettiin, mahdollisen äärellä olevana maailmana.

Suositeltu

Vakavuudesta ja vakavasti ottamisesta

Luen uuden kollegan, uskontotieteen professorimme Terhi Utriaisen teosta Enkeleitä työpöydällä. Arjen ja lumon etnografiaa (2017). Minua kiehtoo päästä kurkistelemaan toisen tutkijan tutkimusprosessiin, ja tämä kirja antaa siihen luvan.

Teos on suurelta osalta käytännössä Utriaisen lokakuun viimeisenä 2010 alkava tutkimuspäiväkirja, jossa seurataan enkelitutkimuksen prosessia aina kesäkuulle 2012 saakka. Utriainen kuvaa haastattelujaan ja kenttätyötä ylipäätään. Merkittävän roolin saavat naiset, jotka ovat enkelten kanssa tekemisissä, mutta minua kiinnostavat ennen muuta Utriaisen ajatteluprosessin eteneminen, luetut kirjat ja artikkelit, niistä nousevien mietteiden rakentuminen kokonaisuuksiksi samoin kuin avointen ajatusten juontuminen oivalluksiksi, tutkimustuloksiksi ja lopulta julkaisuksi.

Utriainen antaa myös omalle kirjoitustyölleni ison avaimen. Olen pitkään pohtinut, miten oikein saatan kuvata ilmiötä, johon en itse usko, mutta joka on ollut elävää, ainutkertaista ja korvaamatonta todellisuutta menneisyyden ihmisille. Kun kirjoitan spiritualismista, miten minun oikein pitää suhtautua siihen?

Utriainen kirjoittaa:

”Luen lisää Riisin ja Woodheadin (2010) kirjaa uskonnon ja tunteiden sosiologiasta, siitä millainen emotionaalinen ja emotionaalis-poliittinen kulttuuri tänä päivänä vallitsee – ja ajattelen naisia ja enkeleitä. Saan erilaisen kuvan riippuen siitä katsonko tutkimuskohdettani valistuksen vai romantiikan valossa. Jos seuraan valistuksen kertomusta, näen paon rationaalisuudesta ja poliittisesta vastuusta, paon kulutuksen ja narsistisen hedonismin emotionaaliseen piilopirttiin. Näen myös marxilaisittain huijatuksi tai huumatuksi tulemisen kuvan. Jos taas seuraan romantiikan narratiivia, näen yksilöiden luovuuden, mielikuvituksen, tunteiden ja itseilmaisun vapautumisen kuvan, demokratisoitumisen ja omaehtoisen tervehtymisen kuvan.” (s. 110).

Minun 1890-luvun spiritualistini olivat hyvinkin tietoisia itse asuvansa näiden kahden lähtökohdan maailmassa. He huojuivat niiden rajoilla, koettivat astua ulos valistuksen rationaalisuudesta, mutta olivat siinä tiiviisti sidottuna. Se ei riittänyt heille, he tahtoivat enemmän; ehkä he tahtoivat kaiken? Kukapa ei tahtoisi kaikkea?

Olennaista tietenkin on se, että avaan heidän kokemustaan mahdollisimman hyvin, mahdollisimman hyvien ymmärtäen ja nimenomaan omaa asennettani, tietämystäni ja kokemuksiani työkaluna käyttäen. Se, että en usko henkiin tai henkimaailmaan tai tuonpuoleiseen mutta samanaikaisesti ymmärrän itse jatkuvasti kokevani asioita, jotka joku toinen kokisi niihin liittyvänä, auttaa minua ymmärtämään ”ei-rationaalisen” kokemisen paremmin.

Utriaisen teos muistuttaa minua myös olennaisesti siitä, että tutkimus on myös tutkijan elämää ja elämään tulee kuulua myös naurua. Joskus me unohdamme tämän: tutkimuksesta tulee haudanvakavaa. Me historioitsijat olemme sitoutuneet kuin verivaloin suhtautumaan menneisyyteen kunnioittavasti – siis vakavuudella – ja samalla unohdamme, että menneisyyden ihmisilläkin saattoi olla pilke silmäkulmassa. (Tai voi olla, että vain minulla on tällainen vakavuuden projekti henkilökohtaisena ongelmana.) En tarkoita, että minulla olisi minkäänlaista intressiä pilkata spiritualistejani, en tosiaankaan: nn halua pitää hauskaa heidän kustannuksellaan. Päinvastoin hehän ovat aivan hurmaavia. Mutta ovathan heidän toimensa myös hauskoja.

Ja miten ylpeä heistä, spiritualisteistani, olenkaan! Heissä oli miehiä ja naisia toisin kuin tuntuu olevan Utriaisen tutkimissa tämän päivän enkeliuskon piirissä olevan. Olen tyytyväinen, että oma tutkimukseni voi kertoa myös siitä, miten fin de sièclen kulttuurissa oli paljon myös pisteitä, jotka olivat vähemmän sukupuolitettuja kuin meidän monet pisteemme. Sitä ei aina tule ajatelleeksi, mutta esoteria oli kenttä, jossa myös ihanteen tasolla – ei toki aina käytännössä – sukupuoli ei ratkaissut.

 

 

 

Mainokset